Chat with us, powered by LiveChat Skip to main content

Wat zijn de regels rondom BTW?

Op iedere factuur voor een zonnepanelen installatie dient 0% BTW vermeld te worden, mits op of naast een onroerende zaak met woonfunctie geplaatst.

Zonnepanelen

Om zonnepanelen te plaatsen tegen het 0% tarief is het belangrijk dat de woning een woonfunctie heeft. Je kunt het BAG-register raadplegen om te zien welke functie je woning heeft. Het BAG-register is het Basisregistratie Adressen en Gebouwen en bevat informatie over alle gebouwen in Nederland, inclusief hun functies.

Om je woning op te zoeken in het BAG-register, kun je de volgende stappen volgen:

  1. Ga naar de website van het Kadaster, de organisatie die het BAG-register beheert: https://www.kadaster.nl/
  2. Klik op “BAG-gegevens zoeken” of “BAG-consult”
  3. Voer het adres van je woning in en klik op “Zoeken”
  4. Klik op je woning om de details te bekijken
  5. In het overzicht van je woning kun je onder het kopje “Functie” zien welke functie het gebouw heeft.

Meterkast

0% BTW geldt wel op het maken van één extra groep voor de zonnepanelen in de meterkast, maar niet op het vervangen van de hele meterkast. Op het vervangen van de hele meterkast kan wel BTW teruggevraagd worden, indien dit nodig is voor een veilige werking van de installatie. Dan dient er dus op de factuur BTW voor de meterkast gezet te worden.

Vogelwering

Vogelbescherming en andere dakaanpassingen vallen niet onder het 0% tarief. Hiervoor dient dus 21% BTW in rekening gebracht te worden. De BTW hierover kan wel deels teruggevraagd worden via jouw eigen btw-aangifte. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de Belastingdienst.

Wel of niet aanmelden op de KOR (Klein ondernemingsregeling)

Over verkopen van zonnepanelen welke op een woonhuis worden geplaatst, mag nu geen btw meer worden gerekend. Als bewoner dien je je wel aan te melden bij de Belastingdienst als u meer dan 10.000wp laat installeren. In deze situatie moet worden berekend hoeveel stroom werkelijk is teruggeleverd aan het net. Maar ook hoeveel stroom je zelf hebt verbruikt. De Belastingdienst ziet dit deel namelijk als privégebruik van zakelijke middelen, en daar dient ook BTW over te worden afgedragen.

Wij werken samen met de Nationale Belasting Adviseurs (NBA). In overleg met de Belastingdienst hebben zij afgesproken dat er bij de eerste aangifte geen BTW in mindering wordt gebracht. Aan het eind van het kalenderjaar vindt dan aan de hand van jouw eindnota een verrekening plaats. Dit is middels een aangifte waarin de werkelijke hoeveelheid opgewekte stroom opgenomen wordt. Dit betekent dat er aan het eind van het jaar een klein bedrag door jou moet worden afgedragen aan de Belastingdienst. In het opvolgende kalenderjaar kan de NBA namens jou de KOR (kleineonderne-mingsregeling) aanvragen zodat je vrijstelling krijgt van administratieve verplichtingen zoals het indienen van de aangiftes. Hierna is het traject dan ook afgerond.

Dit is een stuk intensiever omdat er meer documentatie moet worden aangeleverd bij de Belastingdienst en er veel maatwerk bij komt kijken. De Nationale Belasting Adviseurs willen jou de mogelijkheid geven, omdat we een jarenlange samenwerking hebben zodat je rechtstreeks bij hun een aanvraag in kunt dienen onder vermelding dat je een systeem via Sunleaves hebt.

Vragen of offerte aanvragen?