Sunleaves IMG 1200x700px Zakelijk boerderij

Verzeker je zonnepanelen

Service

​​Zonnepanelen zijn een waardevolle en duurzame toevoeging aan jouw woning. Om jouw investering te beschermen tegen onvoorziene gebeurtenissen en schade, is het verstandig om jouw zonnepanelen goed te verzekeren. In dit artikel bekijken we de verschillende aspecten van het verzekeren van zonnepanelen en hoe je ervoor kunt zorgen dat jouw duurzame energieopwekking optimaal beschermd blijft.

 

VAST AAN HET HUIS

Zonnepanelen zijn in de meeste gevallen bevestigd aan het dak van jouw huis. Hierdoor vallen ze onder de opstalverzekering. De opstalverzekering dekt schade aan de opstal, inclusief de zonnepanelen, veroorzaakt door brand, storm, inbraak of andere calamiteiten. Het is van cruciaal belang om de polisvoorwaarden van jouw opstalverzekering zorgvuldig te controleren om er zeker van te zijn dat zonnepanelen worden gedekt. 

In de meeste gevallen zijn zonnepanelen automatisch meeverzekerd voor een aanzienlijk bedrag. Echter, bij De Goudse is het standaardbedrag van €5000 aan de lage kant. Gelukkig is het mogelijk om het verzekerd bedrag te verhogen tegen een extra premie. Op die manier kun je ervoor zorgen dat jouw zonnepanelen goed gedekt zijn en kun je met een gerust hart genieten van de voordelen van zonne-energie.

 

SOORTEN SCHADE

Zonnepanelen kunnen worden blootgesteld aan verschillende risico’s, zoals stormschade, hagelschade, brand of diefstal. Bij het afsluiten van een verzekering is het belangrijk om ervoor te zorgen dat deze gebeurtenissen zijn opgenomen in de dekking. Sommige verzekeraars bieden specifieke dekkingen voor zonnepanelen, terwijl andere dit als een aanvullende optie aanbieden. 

Bij de meeste verzekeraars zijn zonnepanelen gedekt voor schade veroorzaakt door storm en blikseminslag. Echter, bij De Goudse geldt een beperktere dekking wat betreft weerschade. Voor een uitgebreidere dekking kun je kiezen voor de aanvullende dekking Duurzaam Wonen. Het is belangrijk op te merken dat onzichtbare schade aan zonnepanelen, zoals haarscheurtjes of microcracks, vaak is uitgesloten bij verzekeraars zoals ABN AMRO, Centraal Beheer, FBTO en Interpolis. Het is daarom verstandig om goed de polisvoorwaarden van jouw verzekering te controleren en indien nodig aanvullende dekkingen te overwegen om ervoor te zorgen dat jouw zonnepanelen voldoende beschermd zijn.

 

MISGELOPEN STROOMOPBRENGST BIJ SCHADE

Bij schade aan jouw zonnepanelen kan de stroomopbrengst worden beïnvloed, waardoor je mogelijk inkomsten misloopt. Sommige verzekeringen bieden een vergoeding voor de misgelopen stroomopbrengst tijdens de periode dat jouw zonnepanelen buiten gebruik zijn vanwege schade. Het is raadzaam om dit aspect te bespreken met jouw verzekeraar om de juiste dekking te verkrijgen. Hieronder vind je enkele verzekeraars en hun vergoedingsregelingen:

 

OHRA EN DE WOONHUISVERZEKERING MAATWERK ALL-IN VAN NATIONALE-NEDERLANDEN:

Deze verzekeraars dekken de misgelopen stroomopbrengst tot maximaal 26 weken na de schadegebeurtenis.

 

ANSVARIDEA:

Deze verzekeraar vergoedt per gebeurtenis maximaal €2500 voor misgelopen stroomopbrengst.

 

A.S.R. EN ASN:

Bij deze verzekeraars is de vergoeding voor misgelopen stroomopbrengst maximaal €1500 per gebeurtenis.

 

ABN AMRO:

Sinds mei 2023 vergoedt ABN AMRO de energiekosten die je maakt doordat er geen energie wordt opgewekt door jouw zonnepanelen. Deze vergoeding kan oplopen tot €2.000 per gebeurtenis.

 

LEMONADE

Hoewel Lemonade (nog) geen opstalverzekering heeft, bieden ze een oplossing voor huurders wiens zonnepanelen beschadigd raken en niet onder de opstalverzekering vallen. Lemonade dekt alle redelijke en noodzakelijke kosten die uit de claim voortvloeien, inclusief het verlies van inkomsten als gevolg van misgelopen stroomopbrengst. Als de totale schade hoger is dan het verzekerde bedrag dat de huurder heeft gekozen (tussen €10.000 en €200.000), biedt Lemonade een extra vergoeding van 10% om aanvullende kosten te dekken.

Het is goed om te weten dat diverse verzekeraars nadenken over vergoedingen voor financiële schade door productieverlies. We houden je graag op de hoogte van eventuele nieuwe ontwikkelingen op deze pagina! Het is altijd verstandig om de polisvoorwaarden van jouw verzekering te controleren en eventueel contact op te nemen met de verzekeraar voor specifieke details over de vergoedingsregeling voor misgelopen stroomopbrengst bij schade aan zonnepanelen. Zo kun je met vertrouwen genieten van de voordelen van zonne-energie, wetende dat jouw investering goed beschermd is.

 

OP DE INBOEDELVERZEKERING

In sommige gevallen kunnen zonnepanelen als roerend worden beschouwd en kunnen ze onder de inboedelverzekering vallen. Dit geldt met name voor verplaatsbare zonnepanelen, zoals zonnepanelen op een camper of caravan. Als je zonnepanelen op deze manier wilt verzekeren, moet je controleren of de inboedelverzekering voldoende dekking biedt voor deze waardevolle apparatuur. Bij de meeste verzekeraars kun je dit gewoon doen met uitzondering van Allianz, De Goudse, Mintley en ZLM. Bij Hema, Inshared, Lemonade, United Insurance en Univé kun je met zonnepanelen alleen terecht als huurder.

HUURDERS- OF EIGENAARSBELANG

Als je een huurder bent en zonnepanelen hebt laten installeren, kun je kiezen voor een huurdersbelangverzekering om de zonnepanelen te verzekeren. Voor eigenaren van woningen vallen de zonnepanelen doorgaans onder de opstalverzekering, zoals eerder vermeld. Het is belangrijk om grondig te controleren of het (standaard) bedrag van het huurders- of eigenaarsbelang voldoende is voor jouw zonnepanelen. 

Bijvoorbeeld, het maximale bedrag van €6000 van Ik kies zelf van a.s.r. kan beperkt zijn, vooral als je van plan bent om nog meer verbeteringen aan jouw woning aan te brengen. Het is verstandig om te overwegen of het huidige verzekerde bedrag aansluit bij de waarde van jouw zonnepanelen en mogelijke toekomstige investeringen in jouw huis. Op die manier kun je er zeker van zijn dat je voldoende dekking hebt om jouw duurzame investeringen te beschermen en jouw woning naar wens te verbeteren.

 

VALLENDE PANELEN

Bij stormachtig weer bestaat het risico dat zonnepanelen van het dak vallen of beschadigd raken. In dergelijke gevallen kan de verzekering voor vallende objecten of opstalverzekering nuttig zijn om deze schade te dekken.

 

WINDKRACHT 7 EN HOGER

Bij de meeste verzekeraars wordt windkracht 7 beschouwd als het punt waarop storm begint. In dergelijke gevallen beroepen verzekeraars zich vaak op overmacht en vergoeden ze de schade aan gedupeerden niet.

 

WINDKRACHT 9/10

Bij ASN Bank en ASR ligt de grens voor storm bij de Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) op 26 meter per seconde, oftewel windkracht 9/10. Allianz wijst de aansprakelijkheid pas af bij windkracht 10 of hoger, waarbij ze zich ook op overmacht beroepen.

 

WINDKRACHT 11/12

Bij Aegon komt wettelijke overmacht pas in beeld bij omstandigheden die zo uitzonderlijk zijn dat een pand daar niet op gebouwd is. Dit betreft bijvoorbeeld orkaanachtige winden, vanaf windkracht 11/12.

Aegon en Univé: Wanneer windkracht 7/8 meermalen per jaar voorkomt, beschouwen zij dit niet als uitzonderlijk. Panden worden doorgaans gebouwd om dergelijke windkrachten te weerstaan. Schade zoals afvallende dakpannen of zonnepanelen wordt wettelijk als aansprakelijkheid beschouwd en wordt door deze verzekeraars vergoed. Univé wijst alleen schades af bij uitzonderlijk zware storm.

Vereniging Eigen Huis vermeldt zelfs dat er geen uitsluitingen zijn met betrekking tot storm in hun Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP).

Het is van cruciaal belang om de polisvoorwaarden van jouw verzekering grondig te controleren om precies te weten welke dekking je hebt bij stormschade. Zo kun je met een goed gevoel voorbereid zijn op onvoorziene weersomstandigheden en eventuele schade aan jouw eigendommen.

 

NAWOORD

Het verzekeren van zonnepanelen is een belangrijke stap om jouw duurzame investering te beschermen tegen onverwachte gebeurtenissen en schade. Neem contact op met jouw verzekeringsmaatschappij om de verschillende opties en dekkingen te bespreken, zodat je met een gerust hart kunt genieten van de voordelen van zonne-energie zonder zorgen over mogelijke risico’s.