Sunleaves IMG 1200x700px Zakelijk boerderij

Privacy Beleid

Bij Sunleaves hechten we veel waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonlijke gegevens. Daarom willen we graag transparant zijn over hoe we omgaan met jouw gegevens en welke maatregelen we nemen om deze te beschermen.

 

Wat zijn 'persoonsgegevens'?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) definieert persoonsgegevens als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat onder andere naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere informatie die direct of indirect kan worden gebruikt om een persoon te identificeren.

 

Wat houdt 'verwerking van persoonsgegevens' in?

Verwerking van persoonsgegevens omvat alle handelingen die kunnen worden uitgevoerd met persoonsgegevens, zoals verzamelen, opslaan, opvragen, gebruiken, koppelen en verwijderen.

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van mijn persoonsgegevens

Sunleaves bestaat uit Sunleaves Solar B.V., Sunleaves Solar Gelderland B.V. en Sunleaves Brabant B.V. en verwante rechtspersonen. In dit privacybeleid verwijzen we naar Sunleaves om zowel Sunleaves als haar groepsmaatschappijen te omvatten. We verwerken persoonsgegevens van personen die contact met ons opnemen of een overeenkomst met ons aangaan, zoals klanten, websitebezoekers en app-gebruikers.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt Sunleaves en hoe worden ze gebruikt?

We verzamelen diverse persoonsgegevens, zoals registratiegegevens, technische gegevens, aanvullende gegevens, feedback en vragen, financiële gegevens, online identificatiegegevens, voorkeuren, en opwek- en verbruiksgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals het opstellen van offertes, energiecontracten, montage, ondersteuning, facturatie en financiële administratie.

 

Hoe verkrijgt Sunleaves persoonsgegevens?

Sunleaves ontvangt de meeste gegevens vanuit jou al klant, echter sommige gegevens halen we uit externe bronnen.

Registratiegegevens: Wanneer je gebruikmaakt van onze diensten, verstrek je ons persoonlijke informatie zoals je naam, leveringsadres, geslacht, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer en rekeningnummer.

Technische gegevens: We verzamelen technische informatie, zoals de geschiktheid van je dak, de meter in je woning, de aansluitwaarde van de meter, de afmetingen van je dak, de ligging van je dak, instralingsgegevens en een geschat jaarverbruik.

Aanvullende gegevens: Je kunt aanvullende gegevens verstrekken via sociale media, onze website, applicaties, cookies of telefonisch contact met ons.

Feedback en vragen: We verzamelen feedback en beoordelingen over onze dienstverlening. Als je contact met onze klantenservice opneemt, kunnen telefoongesprekken of chatsessies worden opgenomen of gemonitord.

Financiële gegevens: Voor de verwerking van facturen vragen we bijvoorbeeld je IBAN-nummer. 

Online identificatiegegevens: We verwerken gegevens zoals je IP-adres, informatie over je browserinstellingen en het netwerk dat je gebruikt om onze diensten te gebruiken. Wachtwoorden en vergelijkbare beveiligingsinformatie worden opgeslagen voor identificatie en toegang tot je account.

Voorkeuren: We verwerken informatie over je favorieten en interesses, inclusief wat je invult bij polls. We kunnen ook je voorkeuren afleiden uit andere verzamelde gegevens, zoals het gedrag van bezoekers op onze website, om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.

Opwek- en verbruiksgegevens: Via de door ons geïnstalleerde omvormers verwerken we opbrengstgegevens van zonnepanelensystemen, aangevuld met eventuele fout- en storingscodes. 

 

Om onze dienstverlening te verbeteren, maken we gebruik van aanvullende openbare informatie van derden. Hier volgen enkele voorbeelden:

Satelliet- en vliegtuigfoto's: Om nauwkeurige legplannen te maken, meten we daken zeer gedetailleerd in met hoge-resolutiefoto's van Cyclomedia. Soms vullen we deze foto's aan met satellietfoto's van Google Maps.

Postfilter: Bij het verzenden van reclamepost controleren we de database van postfilter.nl om te zien of er een opt-outverzoek is voor het betreffende adres. Met Postfilter kun je zelf bepalen welke geadresseerde reclamepost je wilt ontvangen.

Leveranciersgegevens: Als energieleverancier ontvangen we aansluit- en meetgegevens van de netbeheerder. We hebben ook je EAN-code (de code waarmee je aansluiting wordt aangeduid) nodig om de levering van energie te faciliteren.

Kadastergegevens: We raadplegen kadastergegevens om te controleren of er eventuele vergunningsplichten zijn die de installatie van zonnepanelen kunnen beïnvloeden.

Contactgegevens van huurders: Als we zonnepanelen plaatsen in opdracht van een woningcorporatie, ontvangen we informatie van deze corporaties in de vorm van adres- en contactgegevens.

Betaalgegevens: In bepaalde gevallen ontvangen we persoonsgegevens van een incassobureau of deurwaarder als er betalingsproblemen zijn.

Technische gegevens: Als we externe partijen inschakelen voor opdrachten en diensten, kunnen we technische relevante gegevens van deze partners ontvangen, bijvoorbeeld bij garantiewerkzaamheden.

Bij Sunleaves streven we er altijd naar om jouw persoonsgegevens op een verantwoorde en beveiligde manier te verwerken, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Als je vragen hebt over hoe we jouw gegevens gebruiken, kun je altijd contact met ons opnemen met onze klantenservice of via info@sunleaves.nl.

 

Welke persoonsgegevens deelt Sunleaves met derden?

Ons beleid is gericht op het minimaliseren van de informatie die we delen met derde partijen. Informatie wordt alleen gedeeld wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze service en alleen met partijen die een passend beschermings- en beveiligingsniveau kunnen waarborgen.

Onze systemen worden gehost op servers van Amazon in Ierland, en onze apps zijn beschikbaar op de platforms van Apple en Google. Voor de verwerking van iDeal-betalingen maken we gebruik van Mollie, en we verstrekken je gegevens aan PostNL voor de bezorging van informatie. 

Al deze derde partijen bevinden zich in landen die door de Europese Commissie zijn aangewezen als landen met een vergelijkbaar beschermingsniveau. Voor partijen in de Verenigde Staten hebben we duidelijke afspraken gemaakt over gegevensverwerking en -bescherming, door gebruik te maken van de EU Model Clauses.

We zullen je persoonlijke gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld, in het geval van een fraude-onderzoek kan de politie wettelijk verplicht zijn om gegevens bij ons op te vragen, en in dat geval zijn we verplicht om je gegevens te verstrekken.

 

Welke bewaartermijnen hanteert Sunleaves?

We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk:

  • Als je contact met ons hebt gehad maar besluit geen klant te worden, bewaren we je persoonsgegevens maximaal één jaar.
  • Als je wel klant wordt, bewaren we de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tot één jaar na beëindiging van die overeenkomst, tenzij de wet ons verplicht om ze langer te bewaren. Bijvoorbeeld, we moeten overeenkomsten, facturen en de brongegevens minimaal zeven jaar bewaren volgens de Algemene wet inzake rijksbelastingen.
  • Je surfgedrag, IP-adres, browserinstellingen, gebruikte netwerk, cookies en trackingpixels worden niet langer dan zes maanden bewaard.
  • Persoonsgegevens die we met jouw toestemming verwerken, zoals een e-mailadres om je te informeren, worden onmiddellijk gewist na intrekking van je toestemming, tenzij wettelijke verplichtingen of verplichtingen uit een leveringsovereenkomst dit vereisen.

 

Hoe Beveiligd Sunleaves persoonsgegevens?

Sunleaves neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij door te werken vanuit een beveiligde omgeving waarin de hoogste standaarden ten aanzien van veiligheid worden gehanteerd. Als u de indruk heeft dat er sprake is van een datalek binnen Sunleaves vragen we je om dit zo snel mogelijk te melden via onze klantenservice of contactformulier. Probeer de aangetroffen bevindingen te versleutelen, dit voorkomt dat informatie in verkeerde handen valt. 

We vragen je ook om geen van deze gegevens te downloaden, het inzien te beperken tot een minimum en het probleem niet met derden te delen totdat het is opgelost.