Sunleaves IMG 1200x700px Zakelijk zonnepanelen

Wat is netcongestie en wat zijn de gevolgen?

Het elektriciteitsnet raakt steeds meer overbelast, waardoor de grenzen van de capaciteit steeds dichterbij komen. In verschillende delen van het land is het net zo vol dat er nu en in de nabije toekomst geen nieuwe bedrijven meer kunnen worden aangesloten. Deze situatie is ontstaan door de snelgroeiende vraag naar elektriciteit, terwijl het netwerk zelf niet even snel is meegegroeid. Door groeiende vraag naar duurzame stroom en de toename van duurzaam opgewekte stroom neemt de druk op de capaciteit van het elektriciteitsnet alsmaar toe. 

Door de onbalans in de vraag en aanbod van stroom ontstaat er in sommige delen van het elektriciteitsnet een tekort aan transportcapaciteit. Als de vraag of aanbod van elektriciteit groter is dan de transportcapaciteit van het net, noemen we dit netcongestie. Het is de verwachting dat de vraag en aanbod van (groene) stroom nog verder zal toenemen. Bedrijven willen uitbreiden en zijn tegelijkertijd bezig met de overstap van fossiele brandstoffen naar meer hernieuwbare energiebronnen. Bedrijven installeren bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepompen en laadpalen voor elektrische auto’s. In de netcongestiegebieden is de netbeheerder soms genoodzaakt om beperkende maatregelen te treffen. Gevolg hiervan is dat grootverbruikers niet de volledige capaciteit van het elektriciteitsnet kunnen gebruiken of een overschot van de opgewekte zonnestroom kunnen terug leveren aan het net. Bedrijven die behoefte hebben aan een nieuwe of zwaardere aansluiting worden geconfronteerd met lange wachtlijsten. Vooral grote bedrijven die veel stroom verbruiken ondervinden hier hinder van.

Een van de belangrijkste methoden om netwerkcongestie te verminderen, is het implementeren van slimme netwerken en energieopslagsystemen. Met deze technologieën kunnen bedrijven in de energieproductie en -consumptie beter coördineren, waardoor ze pieken in de vraag beter kunnen beheren en netwerkoverbelasting kunnen voorkomen.

De slimme netwerken maken gebruik van geavanceerde sensoren en communicatietechnologie om real-time gegevens te verzamelen over de energieproductie en -consumptie in het netwerk. Deze gegevens worden vervolgens geanalyseerd en gebruikt om de energiestromen te optimaliseren en congestie te voorkomen. Door deze slimme technologieën te integreren met zonne-energiesystemen, kunnen bedrijven de energieproductie beter afstemmen op de vraag. Hierdoor wordt congestie in het netwerk verminderd en wordt het gebruik van zonne-energie gemaximaliseerd.