Sunleaves IMG 700x500px Bedrijfsbussen

Installeren particuliere batterij-opslag laat op zich wachten door uitstel salderingsafbouw

4 februari 2022

04 februari 2022

Batterijopslag is het afgelopen decennium bijna de helft in prijs gedaald. Ondanks de sterke prijsdaling is er op de Nederlandse markt nog weinig animo om batterijen in huis te plaatsen. De reden hiervoor is de vertraging voor particuliere thuisbatterij opslag kortom wederom uitgestelde salderingsafbouw. Zolang de salderingsregeling actief is mag de aan het elektriciteitsnet geleverde zonnestroom tegen hetzelfde tarief op een ander moment aan het net onttrokken worden. Zolang het elektriciteitsnet functioneert als een “opslagbatterij” heeft het geen toegevoegde waarde een fysieke batterij te installeren.

Landen zonder vertraging voor particuliere thuisbatterij opslag

In landen waar er geen salderingsregeling van kracht is worden er overigens wél volop opslag-batterijen geïnstalleerd. In Duitsland worden bij 7 op te 10 zonnepaneel-installaties batterijen geplaatst. Ook in België is het plaatsen van batterijen sinds het vervallen van de salderingsregeling afgelopen jaar gigantisch in trek.

De Nederlandse regering had in de agenda staan de huidige salderingsregeling per begin 2023 gedurende 8 jaar af te bouwen. Door de rommelige en stroeve formatie van de nieuwe regering was deze startdatum niet meer haalbaar. Als gevolg hiervan is besloten de salderingsafbouw een jaar uit te stellen. Het gevolg is dat het nog minstens 5 jaar zal duren voordat een thuisbatterij in Nederland rendabel zal zijn.

Overcapaciteit op het elektriciteitsnet

Een andere reden om huizen te voorzien van opslagbatterijen is overcapaciteit op het elektriciteitsnet. Aangezien het aantal zonnepaneel-installaties gigantisch stijgt kan het elektriciteitsnet op piekmomenten overbelast worden. Batterijopslag zou een oplossing bieden aan deze beperking van ons net. Uiteraard hopen we in dit geval op een stimuleringsregeling van onze nieuwe regering, iets dat een opslagbatterij over een aantal jaar extra interessant zou kunnen maken.

Uiteraard staan wij over een aantal jaar graag voor u klaar wanneer u uw zonnepaneel-installatie wilt uitbreiden met een opslagbatterij. Wij zorgen er in de tussentijd voor dat alle zonnepaneel-installaties die wij installeren in de toekomst uit te bereiden zijn met een opslagbatterij.